Din website hjälpte mig mycket för att lära mig svenska

”Hej Peter!

Jag vill ju tacka dig för den här projekten,

din website hjälpte mig mycket för att lära mig svenska .

med vänilga hälsningar D.S, göteborg”