Föreläsare för högskolan: Stort tack för spännande orientering

”Hej Peter!

Tack först för framskjutna av det här viktiga ämnnet – kopplingen Tanke-Språk som får ses som ett klart försummat område inom språkutvecklingen där språk behandlats mer oberoende dess primära drivkraft – tanken.

Men framförallt!: Stort tack för en lika enkel som spännande orientering om sambandet mellan de här båda storheterna – språk-tanke!

Hälsningar/Hans”