Föreläsare för högskolan: Stort tack för ett mästerligt arbete!

”Här har jag upptäckt den enorma gruldgruva du erbjuder via nätet!”

”Hej Peter!
Vi har då tidigare haft kontakt med anledning bl a min artikel Svenska idiom – språkets muskler som jag naturligtvis känner stor tacksamhet att du tagit med på din websida.

Jag kanske har nämnt för dig att jag förutom författarskapet arbetar som konsult och föreläsare för Högskolan i Jönköping med lärare som målgrupp. Ämnet handlar om språkutvveckling s.k.performans- analys för andraspråkselever. Ämnet kräver en del extra insikter i grammatiken även om det inte är det huvudsakliga inslaget.

Här har jag upptäckt den enorma gruldgruva du erbjuder via nätet! I fortsättningen kommer jag att hänvisa till dina utmärkta sidor vid mötet med deltagare i samband med bl a föreläsningarna.

På sistone har en del kniviga frågor dykt upp som jag inte har lyckats få bra svar på. Tror du möjligen att du vid tillfälle har tid att läsa igenom bif. frågor (dokument) och ev. kunna reda ut begreppen vore jag nat. mycket tacksam.

Vad jag möjligen skulle kunna bidra med som någon kompensation är en artikel som jag håller på med om ordet och ordförrådets betydelse och forskningens aktuella rön om hur vi kan hitta genvägar till en betydligt snabbare utveckling.

Än en gång – Stort tack för ett mästerligt arbete!

Med vänliga hälsningar, Hans”