Lärare: Jag blev glad när jag hittade din sida!

”Hej,

Satt idag och letade efter enkel hjälp till mina elever när de ska förbereda sig inför nationella proven i svenska.

Eftersom jag har många elever som ej har svenska som modersmål är det ofta de måste gå tillbaka till regler när de skriver.

Jag blev glad när jag hittade din sida. Det är exakt det stöd eleverna behöver när de glömt och jag kan hänvisa dem till denna när de blir osäkra under hemarbeten.

Tillgången på läromedel är tyvärr ej god och dessa olika regler har eleverna ej nedskrivet.”