Lärare på Komvux: Vi blev mycket glada för ditt arbete

”Det var en av mina elever som hittade din grammatik och vi blev mycket glada för ditt arbete.

Jag ska berätta om din grammatik för mina kollegor.

Jag jobbar på komvux i Jönköping, skolan heter JuneVux. Vi har nästan bara invandrare.

Jag tror att några kommer att använda ditt arbete!”