Lärarinna gymnasieskola: Tack för en bra och väldigt informativ sida!

”Hejsan!

Mitt namn är Anki Möller och jag jobbar på det Individuella programmet på Falkenbergs gymnasieskola. Just nu går jag en kurs som kallas PIM. Praktiskt handhavande av datorn och Internet. Som en uppgift skall jag göra en Power Point- presentation som skall kunna användas av i undervisningen. Jag har valt att den skall handla om några av de enklaste ordklasserna.

Eleverna i ”min” grupp har ofta andra kanaler öppna för inlärning än de gängse förekommande ( gruppen består av 10 elever). Jag vill därför prova med bilder, ljud och text, om det är ett framgångsrikt sätt att presentera detta lite ”torra” ämne. I uppgiften ingår att skapa en länk till någon bra sida dit eleverna kan ”klicka” sig vidare för mer information och övningar.

Så nu kommer min egentliga fråga: Får jag använda din sida för detta ändamål samt även som källa till innehållet?

Hälsningar,
Anki Möller

PS! Tack för en bra och väldigt informativ sida. Lätt att hitta och bra uppgifter! DS”