Översikter över svensk grammatik

Vi har skrivit en del artiklar för att summera och ge en översikt över den svenska grammatiken.

Ibland kan detta vara till stor hjälp.

En enkel summering av grammatiken

En enkel summering av grammatiken


Översikter ordklasserna

Översikt över ordklasserna

Sammanfattning ordklasserna


Översikter satsdelarna

Grundläggande definitioner på satsdelarna

Översikt över satsorden

Sammanfattning av satsdelarna


Översikt över skrivtecken och skiljetecken

Översikt över skrivtecken och skiljetecken i svenska språket


Slutsummering – hela den grammatiska bilden

Slutsummering – hela den grammatiska bilden