Så överskådlig! Så informativ! Så pedagogisk!

”Hej!

min son har alltid haft svårt för att läsa och skriva, men är oerhört verbalt begåvad och intresserad av att uttrycka sig i språklig form.

Men läxorna har varit en pina – ända till nu (när jag hade en läxa i satsdelar att ta mig igenom med honom efter en krävande arbetsdag) då jag äntligen hittade din sida.

Så överskådlig! Så informativ! Så pedagogisk!

Trots trötthet och initialt motstånd, hade vi en väldigt trevlig stund med svenskläxan.

TACK!!”