Tanken bakom dessa grammatikarbeten

Vad är tanken bakom dessa hemsidor inom svensk grammatik?

Hela syftet med dessa språkarbete är att hjälpa människor att använda svenska språket bättre i sin kommunikation.

När man vet hur man skall använda orden på rätt sätt, blir det väldigt roligt att läsa, skriva och prata med andra människor.

Man klarar sig alltid bättre i livet, om man behärskar språket och har ett bra ordförråd.


Vår ambition för dessa språkarbete:

  • Arbetena skall klart och tydligt visa syftet med att lära sig dessa saker, så att läsaren är motiverad.
  • Det skall klart och tydligt framgå att hela språket och dess olika regler finns, för att vi människor skall kunna kommunicera med och förstå varandra.
  • Dessa arbeten skall täcka de viktigaste delarna av språkets uppbyggnad.
  • Allt i arbetena skall vara användbart.
  • De skall förklara alla termer på ett enkelt och lättfattligt sätt.
  • Läsaren skall kunna hitta termer, som förekommer i skolan upp till gymnasienivå, och få dem förklarade på ett bra sätt.
  • Det skall finnas rikligt med exempel för läsarna.
  • Arbetena skall innehålla övningar, som hjälper läsaren att själv träna och lära sig de olika sakerna.
  • Det skall finnas möjlighet för läsaren att vara i kontakt med oss för att få svar på frågor och för att kunna hjälpa till att förbättra arbetena.

Summering

Översikt

Slutsummering