$wpsc_last_post_update = 1508208670; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> $wpsc_last_post_update = 1508208670; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> Tanken bakom dessa grammatikarbeten | Svensk grammatik

Skip to content

Tanken bakom dessa grammatikarbeten

Vad är tanken bakom dessa hemsidor inom svensk grammatik?

Hela syftet med dessa språkarbete är att hjälpa människor att använda svenska språket bättre i sin kommunikation.

När man vet hur man skall använda orden på rätt sätt, blir det väldigt roligt att läsa, skriva och prata med andra människor.

Man klarar sig alltid bättre i livet, om man behärskar språket och har ett bra ordförråd.


Vår ambition för dessa språkarbete:

  • Arbetena skall klart och tydligt visa syftet med att lära sig dessa saker, så att läsaren är motiverad.
  • Det skall klart och tydligt framgå att hela språket och dess olika regler finns, för att vi människor skall kunna kommunicera med och förstå varandra.
  • Dessa arbeten skall täcka de viktigaste delarna av språkets uppbyggnad.
  • Allt i arbetena skall vara användbart.
  • De skall förklara alla termer på ett enkelt och lättfattligt sätt.
  • Läsaren skall kunna hitta termer, som förekommer i skolan upp till gymnasienivå, och få dem förklarade på ett bra sätt.
  • Det skall finnas rikligt med exempel för läsarna.
  • Arbetena skall innehålla övningar, som hjälper läsaren att själv träna och lära sig de olika sakerna.
  • Det skall finnas möjlighet för läsaren att vara i kontakt med oss för att få svar på frågor och för att kunna hjälpa till att förbättra arbetena.

Summering

Översikt

Slutsummering


-->